ประกัน มอเตอร์ไซค์

ประเภทของ ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประกันภัยภาคบังคับ คือ ประกันภัยที่ผู้ใช้รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทจะต้องทำ หรือที่เราเรียกกันจนชินว่า “พ.ร.บ.” และประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์ ที่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ว่าอยากจะทำหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำ เพราะความเสี่ยง หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 1

คุ้มครองเรา และคู่กรณี

รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย

คุ้มครองในกรณีรถมอเตอร์ไซค์หาย หรือไฟไหม้

คุ้มครองเวลาลื่นล้ม โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือคู่กรณี

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+

คุ้มครองเรา และคู่กรณี

รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย

คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้

ไม่คุ้มครองเวลาลื่นล้มเอง หรือไม่มีคู่กรณี

จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ทำประกัน

ทั้งนี้ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+ นั้นจะมีความคุ้มครองคล้ายๆ กับประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 1 เลย แต่มีราคาที่ถูกกว่า หรือประหยัดกว่านั่นเอง 

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3

คุ้มครองความเสียหาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น

ไม่คุ้มครองรถคันของผู้ที่ทำประกัน

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3+

คุ้มครองเรา และคู่กรณี

รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย

ไม่คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย

นอกจากความคุ้มครองต่างๆ แล้ว ปัจจุบันบริษัทประกันภัยยังมีกรมธรรม์พิเศษเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองกรณีถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือเมื่อรถเสียหายจากอุบัติเหตุ แต่รถมอเตอร์ไซค์ต้องเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • รถป้ายแดง มีทุนประกันประมาณ 80% ของราคารถ
  • รถที่มีอายุ 1-3 ปี จะมีทุนลดลงต่อปี10%
  • รถที่มีอายุ 4-9 ปี จะมีทุนเหลือเพียง 10,000 บาทจนถึง 6,000 บาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อประกันคุณต้องคำนึงถึงการขับขี่เป็นหลัก หากคุณขับขี่ยังไม่แข็งก็ควรเลือกซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 1 แต่หากคุณมั่นใจแล้วว่าขับนาน ขับดี ปลอดภัย หายห่วง ก็เลือกประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่ค่าเบี้ยถูกลงมาหน่อย หรือครอบคลุมความปลอดภัยน้อยหน่อยก็ได้ค่ะ