ประเภทของ ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประเภทของ ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประกันภัยภาคบังคับ คือ ประกันภัยที่ผู้ใช้รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทจะต้องทำ หรือที่เราเรียกกันจนชินว่า “พ.ร.บ.” และประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์ ที่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ว่าอยากจะทำหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำ เพราะความเสี่ยง หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประกันรถมอเตอร์ไซค์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? ประกันรถมอเตอร์ไซค์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 1 คุ้มครองเรา และคู่กรณี รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย คุ้มครองในกรณีรถมอเตอร์ไซค์หาย หรือไฟไหม้ คุ้มครองเวลาลื่นล้ม โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือคู่กรณี ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+ คุ้มครองเรา และคู่กรณี รับผิดชอบทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และร่างกาย คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้ ไม่คุ้มครองเวลาลื่นล้มเอง หรือไม่มีคู่กรณี จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ทำประกัน ทั้งนี้ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+…